Szellemi, morfogenetikus mező

A szellemi mező az a terület, amelynek határain belül lejátszódik a családfelállítás menete.

Eredetileg ez egy „üres” tér, amit ma a „mindentudó mezőnek” nevezünk.

Nem a tanácsadó vagy a csoport vezeti a mezőt, hanem a szellemi mező adja meg az irányt. A jó megoldások, magában a családfelállítás energiamezejében rejlenek.

Nem a csoportvezető vagy a csoport használja eszközül a szellemi mezőt egy megoldás megtalálására, hanem maga a mező használja a csoportot és a vezetőjét a megoldásra irányuló céljai elérésére.

Érezd át a területet, és figyeld meg , milyen rezdülések jelennek meg a mezőben.

Maga a mező segít rálátni, megoldást találni.

A lélek színháza nem más, mint egyfajta amatőr színjáték, amelynek során a képviselők projektív jelleggel vesznek fel tetszőlegesen konstruált szereptartalmakat.

A szellemi mező nemcsak tárolja a tudást, hanem tovább is adja, és ezért egy „beszélő mező”.

A morfogenetikus mezők összefüggnek egymással, és időben térben koordinálják egy rendszer részeit. Emlékeket hordoznak magukban.

Egyfajta kollektív emlékezetet örökölnek. Az ősök szokásai, hagyományai és szemléletmódja befolyásolja a jelenleg élők viselkedését.

Valamennyien összeköttetésbe kerülünk a kollektív emlékekkel a „kollektív tudattalannal”.

A lélek színházának nevezem az általam alkalmazott módszert.

Mikor és hol lesz a következő alkalom?

Hogyan tudsz a csoporthoz csatlakozni, akár főszereplőként (állító) vagy mellékszereplőként (segítő)?

>>> IDE kattintva tudsz betekinteni >>>

Legyen veled az a béke, ami minden értelmet meghalad!

Teremtsd meg a világodat olyan széppé, amit most még elképzelni sem tudsz, és még azon is túl, korlátok nélkül!

Szeretettel: Gréti

+3670/329-4960